Profil Metaboliczny

Profil Metaboliczny zostaje określony poprzez w wyniku cytotoksycznego testu opóźnionej alergii pokarmowej (nietolerancji pokarmowej). Profil Metaboliczny pozwala zidentyfikować szkodliwe produkty wywołujące reakcje alergiczne w naszym organizmie.

Profil Metaboliczny jako jedyny znajduje klucz do naszego układu odpornościowego, czyli określa Indywidualny Pokarmowy Profil Immunologiczny, dzięki któremu można dostosować pożywienie do fenotypu człowieka.

Dlaczego Profil Metaboliczny?

Profil Metaboliczny wyróżnia się wśród wszystkich znanych i stosowanych na świecie testów opóźnionej alergii pokarmowej (nietolerancji pokarmowej):

  • niezwykła precyza – ujawnia ukryty i szkodliwy wpływ produktów spożywczych,
  • kompleksowość – pozwala na wykonanie analizy morfologicznej, a nie ilościowej, dzięki czemu bada cały układ białokrwinkowy, nie tylko przeciwciała klasy IgG czy IgE,
  • wysoka czułość – wykrywa wszelkie reakcje, jakie wywołuje dany produkt spożywczy,
  • zakres – analizuje ponad 200 produktów spożywczych i dodatków chemicznych, podczas gdy większość testów bada około 60 produktów,
  • skuteczność potwierdzoną w centrach medycznych w Stanach Zjednoczonych, w Europie i Azji.

Poznaj swój Profil Metaboliczny i zyskaj zdrowie